การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการนวดหินร้อน

30 มิ.ย. 2565

รายชื่อ ผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์

30 มิ.ย. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อจำหน่ายออนไลน์ จำนวน 21 คน

9 มิ.ย. 2565

แจ้งยกเลิกการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง

8 มิ.ย. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการนวดสปอร์ต

2 มิ.ย. 2565

เลื่อนฝึกอบรม หลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง

2 มิ.ย. 2565

รายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน

24 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2

11 พ.ค. 2565

รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2

11 พ.ค. 2565