การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการนวดสลายไขมันและเซลลูไลท์

7 ธ.ค. 2565

แจ้งเลื่อนวันปิดรับสมัคร วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม และวันฝึกอบรม หลักสูตรการนวดสลายไขมันและเซลลูไลท์

18 พ.ย. 2565

เปิดรับสมัครสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

18 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้โปรกรม Adobe Photoshop

9 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดหินร้อน

4 พ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

3 พ.ย. 2565

ประกาศรับสมัครฝึกอบรมหลัดสูตรนวดไม้ไผ่

31 ต.ค. 2565

ประกาศรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

28 ก.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการบริการเพื่อความงาม

1 ส.ค. 2565