การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (วันที่ 19 เมษายน 2566)

5 เม.ย. 2566

แจ้งเลื่อนวันฝึกอบรม หลักสูตรการนวดปรับสมดุลโครงสร้าง

25 ก.พ. 2566

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

24 ก.พ. 2566

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

15 ก.พ. 2566

เปิดฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

1 ก.พ. 2566

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

6 ม.ค. 2566

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

6 ม.ค. 2566

ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาว

6 ม.ค. 2566

ประชุมประจำเดือนมกราคม

5 ม.ค. 2566