การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการเย็บกระป๋าด้วยมือ 18 ชม.

1 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการเย็บกระป๋าด้วยมือ 18 ชม.

1 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสวีดิช 150 ชม.

29 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครทดสอบมาตรฐานฯ พนักงานนวดไทยระดับ 1

15 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

12 พ.ค. 2566

รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง

11 พ.ค. 2566

รับสมัครหลักสูตรการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

2 พ.ค. 2566

ประกาศรับสมัครหลักสูตรนวดสวีดิช

21 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (วันที่ 19 เมษายน 2566)

5 เม.ย. 2566