การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน

5 ต.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนวดศีรษะ

7 ส.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดศีรษะ 30 ชั่วโมง

18 ก.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

6 ก.ค. 2566

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาพนักงานนวดไทยระดับ 1

29 มิ.ย. 2566

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ

26 มิ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการนวดหน้าเพื่อความงาม

26 มิ.ย. 2566

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน

9 มิ.ย. 2566

ผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง ระยะเวลาฝึก 30 ชม.

9 มิ.ย. 2566