การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1

15 ก.พ. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ให้แก่แรงงานด้านบริการสุขภาพ จำนวน 15 คน ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่