การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ

1 ก.พ. 2566 16:05:32

...
...
...
...
...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ เปิดฝึกอบรมตามโครงการการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (เงินบำรุงการพัฒนาฝีมือแรงาน)  หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง ให้กับแรงงานใหม่ในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 10 คน เพื่อเร่งผลิตแรงงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการให้เพียงพอต่อความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2566  ณ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่