ฝึกอบรมอาชีพให้ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
...
...
...
...
...

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ เปิด “โครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2559 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร” ซึ่งล่าสุดทางกพร.โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (สพร.1สมุทรปราการ) ได้ฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังของเรือนจำกลางสมุทรปราการ กรมราชทัณฑ์ ในสาขาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม สาขาผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง และสาขาช่างสีเครื่องเรือน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 คน การฝึกทักษะอาชีพดังกล่าวนำไปสู่การประกอบอาชีพเมื่อได้รับการปล่อยตัวพระราชทานอภัยโทษฯ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข ณ ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำกลางสมุทรปราการ 


ว้นที่ข่าว : 20/12/2559
ปิดหน้าจอ