การแสดงผล

+
-

Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT

DSD x CIPAT มาเสริมทักษะดิจิทัลให้ปังกับเราที่ #DSDOnlineTraining

ในหลักสูตร "Basic Network สำหรับมือใหม่สาย IT"

ที่จะช่วยให้คุณ

1. Basic Network: เริ่มต้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครือข่ายในสายงาน IT ที่จะสร้างพื้นฐานและเข้าใจการทำงานของระบบเครือข่าย

2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): ทำความเข้าใจและการใช้งาน DHCP เพื่อกำหนด IP ให้อุปกรณ์ในเครือข่ายโดยอัตโนมัติ

3. เข้าใจและใช้งานเซิร์ฟเวอร์: Server ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ในระบบเครือข่ายเพื่อการให้บริการ

4. อุปกรณ์ในเครือข่าย: Device เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและเข้าใจการทำงานของแต่ละอุปกรณ์

5. เส้นทางเชื่อมต่อ (Gateway): คำนึงถึงการเชื่อมต่อเส้นทางระหว่างเครือข่ายและเรียนรู้วิธีการตั้งค่าเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อ

6. การเชื่อมต่อไร้สาย (Wi-Fi): ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไร้สายและวิธีการจัดการและรักษาความปลอดภัย

7. คำสั่งเครือข่ายพื้นฐาน: Network Command เรียนรู้คำสั่งพื้นฐานในการจัดการและตรวจสอบเครือข่าย

คลิกเลย...https://bit.ly/3ZarxlL

DSD Online Training

"เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"

สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา

ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วยนะ

#การฝึกทักษะออนไลน์

#DSDOnlineTraining

#กระทรวงแรงงาน

#กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

#สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์

#สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล

#DSD

#DiSDA

#CIPAT

#BASICNETWORK