การแสดงผล

+
-

DiSDA ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้ โครงการ D-Workforce ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

8 พ.ย. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล โดยนายนิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนงานและนโยบาย ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายใต้ โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมกิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัลรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (D-Workforce) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ร่วมกับกองแผนงานและสารสนเทศ ณ โรงแรมปริ้นส์ตัน ปาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร
โดยสามารถรับชมคลิปวีดีโอ ชี้แจงแนวทางกำดำเนินงานได้ที่ https://youtu.be/g4nWWmtZJtk