การแสดงผล

+
-

DiSDA เดินหน้าโครงการศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ ในการวัดและประเมินทักษะดิจิทัลในระดับสากล

19 มี.ค. 2567 14:09:02

...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 3 มี.ค. 67 เวลา 13.00 น. นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้ตรวจราชการกรม นำคณะเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศึกษาดูงานหน่วยงานที่ได้รับความน่าเชื่อถือ และศูนย์ฝึกอบรมและประเมินความรู้ C3 (Digital Literacy Global Standard6 (GS6) เวอร์ชันล่าสุดของความรู้ดิจิทัล (IC3 Digital Literacy) เรื่องการวัดและประเมินทักษะดิจิทัลในระดับสากล โดยมี รศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะให้การต้อนรับและร่วมบรรยาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อนำมาส่งเสริมให้แรงงานไทยมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคดิจิทัลและท้าทายในตลาดแข่งขันสากลได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในทุกด้านของการดำเนินชีวิตต่อไป