การแสดงผล

+
-

ประกาศ

8 พ.ย. 2565 15:02:42

...
...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในการแข่งขันอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรการฝึกยกระดับ ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการนวด ระหว่างวันที่ 14  -18 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร