การแสดงผล

+
-

เปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธี

18 ธ.ค. 2566 00:00:00

...
...
...

วันนี้ (18 ธันวาคม 2566) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด บูรณาการเปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรการผูกผ้าในงานพิธีให้กับผู้สนใจในพื้นที่ตำบลด่านสวี จำนวน 20 คน ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนชุมชนให้สามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้แก่ครอบครัว กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนด่านสวีวิทยา ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร