การแสดงผล

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

26 พ.ย. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...

25 พ.ย. 64 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 18 คน