การแสดงผล

+
-

ประกาศรับสมัครเยาวชนและบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1

14 ต.ค. 2564 09:39:40

...
...

ด้วยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย จะดำเนินการเปิดฝึกอบรมให้แก่เยาวชน และบุคคลทั่วไปในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ประาจำปีงบประมาณ 2565 รายละเอียดดังภาพ