การแสดงผล

+
-

จัดประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวอยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

11 ต.ค. 2564 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20เชียงราย จัดประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวอยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอู่หลง (VCS) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย