การแสดงผล

+
-

การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน

15 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๐ เชียงราย  เรื่อง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)