การแสดงผล

+
-

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

2 พ.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

1 พค 2567 : นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดนิทรรศการและเสวนาไตรภาคี หัวข้อ "สร้างแรงงานเชียงราย สู่แรงงานโลก" โดยผู้อำนวยการฯ ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย 2567 วิถีแรงงานเชียงรายอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ได้รับเกียรติจากว่าที่ ร.ต. ศราวุธ จันทวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงรายและการออกบูธจำหน่ายสินค้าและบริการ ราคาประหยัด มีผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 250 คน ณ ห้องประชุมสโมสรฟุตบอล สิงห์เชียงราย ยูไนเต็ด