การแสดงผล

+
-

ร่วมลงพื้นที่ให้บริการประชาชน

18 มี.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

7 มีนาคม 2567 : นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาแรงงาน 20 เชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมลงพื้นที่ให้บริการประชาชน คลีนิคช่างเคลื่อนที่ การให้ความรู้ในการซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเบื้องต้น การสาธิตอาชีพเสริมเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ การให้บริการข้อมูลสมัครฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ และการประชาสัมพันธ์ภาระกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงงาน ในกิจกรรมการลงพื้นที่พบประชาชนของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ณ ดอยช้าง คอฟฟี่ ออริจินอล อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย