การแสดงผล

+
-

ร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ

21 ก.พ. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...

21 กุมภาพันธ์ 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจแรงงานเชิงบูรณาการ เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พื้นที่อำเภอแม่จัน สวนส้มธนาแม่จัน เม็งรายคอนกรีต ทอปแลนต์คอนกรีต และ ไร่ชาฉุยฟง รวม 4 สถานประกอบการ