การแสดงผล

+
-

ออกตรวจสถานประกอบกิจการ

30 ม.ค. 2567 16:06:10

วันที่ 30 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการออกตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนโครงการตรวจติดตามการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 3 แห่ง? ได้แก่
1. บริษัท ศรีโพธิ์ภูวดล จำกัด
2. บริษัท โรงแรมวังคำ จำกัด
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ที.ซุปเปอร์คลีน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูข้อมูลเชิงลึก
โปรโมทโพสต์
 
ความรู้สึกทั้งหมด
2