การแสดงผล

+
-

ทดสอบมาตรฐานฯ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

29 ม.ค. 2567 00:00:00

...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 29 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไป จำนวน 17 คน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 20 เชียงราย