การแสดงผล

+
-

เชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจแก่เยาชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค

29 ก.ค. 2565 00:00:00

...

เชิญชวนร่วมชมและให้กำลังใจแก่เยาชน ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค จำนวน 3 สาขา ได้แก่สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น ,สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาการประกอบอาหาร เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ อาเซียน และนานาชาติ ต่อไป ในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่