การแสดงผล

+
-

ฝึกอาชีพเสริมหลักสูตร การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

19 ก.ค. 2565 23:42:39

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เปิดฝึกอาชีพเสริมหลักสูตร การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ 30 ชั่วโมง โครงการ ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มแรงงานสตรี จำนวน 12 คน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. ซึ่งในวันแรกได้ฝึกทำเมนูข้าวหน้าปลาย่างซีอิ้วญี่ปุ่นและแกงเลียงกุ้งสด โดยมีนางสาวธนวรรณ สวัสดิวรานุกร ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค ปฏิบัติหน้าที่วิทยากร ดำเนินการฝึก ณ อาคารปฏิบัติการอาหารไทย สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่