การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565

26 พ.ค. 2565 22:38:37

...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 ของผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ผู้มีรายชื่อผ่านการทดสอบฯ สามารถดาวโหลดหนังสือรับรองผ่านการทดสอบฯ ได้ตามลิ้งด้านล่างนี้ (ไม่ต้องเข้ามารับที่สถาบันฯ)