การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565

26 พ.ค. 2565 21:41:53

...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดรถ ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น
ผู้ยึดเกาะวัสดุและผู้ควบคุมปั้นจั่น จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท เคนเบอร์โอเทคนิค (ไทยแลนด์ จำกัด ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ผู้มีรายชื่อผ่านการฝึก สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตร โดยการสแกน QR Code ใต้ประกาศ หรือทางลิงก์นี้ ?? https://e-report.dsd.go.th/CertificateService