การแสดงผล

+
-

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย และหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก

9 เม.ย. 2567 16:58:06

...
ประกาศสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๙ เชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าฝึกอบรมการฝึกเตรียมเข้าทำงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ หลักสูตร ผู้ประกอบอาหารไทย และหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
 

ไฟล์แนบ :ประกาศรายชื่อ