การแสดงผล

+
-

รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 – 19, 25 – 26 พฤษภาคม 2567

5 เม.ย. 2567 16:28:01

...
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่  รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตร ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 18 – 19, 25 – 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-17.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ 
??? รับสมัครรับจำนวน 20 คน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 เมษายน 2567 ผ่านระบบออนไลน์
???สนใจสมัครออนไลน์ โดยสแกนคิวอาร์โค้ด หรือ คลิกลิงก์ https://forms.gle/fYLUJqAFnJ5wUcZQ8
 ???ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียน 24 เมษายน 2567 10.00 น. เป็นต้นไป บนหน้าเพจ Facebook สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
 ???ชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,500 บาท 29 - 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่