การแสดงผล

+
-

ประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป #กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน #กระทรวงแรงงาน

27 มี.ค. 2567 14:48:18

...
ประกาศอัตราค่าแรงขั้นต่ำ ครั้งที่ 2/2567 มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป