การแสดงผล

+
-

ร่วมโครงการ“ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ หัวหน้าสาวนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

25 มี.ค. 2567 13:31:38

...
...
...
...
...
...

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ออกให้บริการและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานให้กับประชาชนในพื้นที่ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ หัวหน้าสาวนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่