การแสดงผล

+
-

ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 167 ร่วมกับจังหวัดตราด

17 มี.ค. 2567 00:00:00

...

วันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 9:00 น นางณฐมน ปัทมัสุคนธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 167 โดยมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดตราด เพื่อจัดทำขาเทียมให้แก่คนพิการขาขาด ในพื้นที่จังหวัดตราด และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการช่วยเหลือคนพิการ ขาขาดที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติศาสนา ให้ได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพ โดยมีนายณัฐพงษ์ สงวนจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต เลขามูลนิธิขาเทียมฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานสนับสนุนสมาคมเอกชนต่างๆ ในจังหวัดตราด ประชาชน คนพิการที่เข้ารับ บริการทำขาเทียม ร่วมพิธีเปิด หลังจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชม กิจกรรมฝึกและการจัดทำหรือขาเทียมของช่างเครื่องช่วยคนพิการ ณ ศูนย์แสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด