การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 06/11/2563
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 62 30/10/2562
ผลการดำเนินงาน ณ เดือน พ.ค. 62 04/06/2562
แผ่นพับปี 2561 10/01/2562
ผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2560 09/01/2561
ผลการดำเนินงานเดือนพฤศจิกายน 30/11/2560
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2560 06/11/2560
แผ่นพับผลการดำเนินงานปี 2560 06/11/2560
งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2560 สนพ.บุรีรัมย์ 06/11/2560
งบทดลองเดือน พฤษภาคม 2560 09/06/2560
ผลการดำเนินงาน ณ พ.ค. 60 09/06/2560
งบทดลองงวดที่ 6 เดือนมีนาคม และเมษายน 2560 17/05/2560