ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 24 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 11 24 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 3 24 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 9 25 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 28 สระบุรี สมัคร
5 ผู้ประกอบอาหารไทย 1 26 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
6 ช่างซ่อมรถยนต์ 6 27 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
7 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 27 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
8 ช่างซ่อมรถยนต์ 7 28 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 29 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
10 ช่างเชื่อมทิก 1 30 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี สมัคร
11 ช่างซ่อมรถยนต์ 0 2 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
12 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 5 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร