การแสดงผล

+
-

ขอเชิญชวนท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft 5 หลักสูตร

DSD Online Training
 
เดือนกรกฎาคม 2565 นี้
 
สำหรับผู้สนใจ Upskill เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณยิ่งขึ้นไปอีก 
เราขอเชิญท่านเข้าฝึกอบรมผ่านการฝึกทักษะออนไลน์จาก Microsoft 5 หลักสูตรด้วยกัน
ได้แก่
1. Microsoft Word Intermediate 
2. Microsoft PowerPoint Intermediate
3. Microsoft Excel Intermediate 
4. Microsoft Sway 
5. Basic Cybersecurity 
DSD Online Training  เปิดกว้าง สร้างโอกาส ต่อยอดอย่างยั่งยืน"
 
 สมัครง่าย ฝึกฟรี ทุกที ทุกเวลา 
 
 ฝึกและสอบผ่านตามเกณฑ์มีวุฒิบัตรให้ด้วย