การแสดงผล

+
-

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม ร่วมถวายราชสักการะพระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย