การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2563

ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยกระดับ สาขา การตัดผมชายเบื้องต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2563

จำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

16 ธ.ค. 2563

ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกยกระดับฝีมือ สาขา งานติดตั้งและต่อวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรังปรุงห้องฝึกอบรมชั้นสอง และปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ชั้นสามฯ

9 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 ธ.ค. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก

27 พ.ย. 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของจังหวัดบึงกาฬ

27 พ.ย. 2563

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกอบรมภาษาชั้นสอง และปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ชั้นสาม ของอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26 พ.ย. 2563