การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบมาตรฐานฝีมืแรงงาน สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอาชีพเสริม สาขา การสานกระเป๋าพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหมึกเครื่องพิมพ์พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กก 713 บึงกาฬ

5 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทดสอบฯ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

30 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขา การใช้เทคโนโลยีการความคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา

30 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 มิ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ม.ค. 2564