การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานขับรถยนต์

8 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เสื้อปฏิบัติงานนอกเครื่องแบบ

8 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุฝึก สาขา การสานกระเป๋าพลาสติก

8 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

8 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุฝึกอาชีพเสริม สาขา การทำขนมดอกจอก

18 ส.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเติมรถยนต์ราชการ เดือน กรกฏาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ส.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขา บาริสต้ามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6 ส.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ จัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22 ก.ค. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึก สาขา การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 ก.ค. 2564