การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย.64

19 เม.ย. 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.64

19 เม.ย. 2565

ประกาศ จำหน่ายพัสดุเสื่อมราคาที่ไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปี 2564

14 ธ.ค. 2564

เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

3 ธ.ค. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 พ.ย. 2564

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

16 พ.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน , พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 ก.ย. 2564

ประกาศจ้างเหมาบริการ พนักงานรักษาความสะอาด จำนวน 2 คน,พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 คน และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

9 ก.ย. 2564

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุฝึก สาขา การทำข้าวแต๋น

8 ก.ย. 2564