การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ รุ่นที่ 1 มีผู้รับการฝึก จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเทพนิมิตรวราราม บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

10 พ.ค. 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ และด้านหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

9 พ.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน เมษายน2565

5 พ.ค. 2565

โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ

5 พ.ค. 2565

ฝึกอบรมตามโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 30 ชั่วโมง

5 พ.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565

5 เม.ย. 2565

วันที่ 3 เมษายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ได้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

4 เม.ย. 2565

24 มีนาคม 2565 นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ และคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดบึงกาฬ (กพร.ปจ.) ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)

24 มี.ค. 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ได้ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการทำลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์

23 มี.ค. 2565