การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ออกหน่วยเคลื่อนที่ สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้

29 มิ.ย. 2565

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ออกตรวจให้คำแนะนำ และประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ เงินกู้ยืม และเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้แก่สถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง ประกอบด้วย 1.บริษัท ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขาบึงกาฬ 2.บริษัท ซันนี่ เวย์ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

16 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร (ประเมินฯวันที่ 11 มิ.ย. 2565) ทั้งนี้ ผู้ผ่านการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถตามรายชื่อดังกล่าว สามารถขอรับหนังสือรับรองฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

16 มิ.ย. 2565

วันที่ 11 มิ.ย. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ดำเนินการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ให้แก่ผู้ยื่นคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2557 จำนวน 19 คน ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

14 มิ.ย. 2565

วันที่ 8 มิ.ย.65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เยี่ยมชมศูนย์ USO NET กสทช. ณ โรงเรียนบ้านนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัลสำหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน กับ สำนักงาน กสทช.

14 มิ.ย. 2565

วันที่ 8 มิ.ย.65 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ อ่างเก็บน้ำกุดซาง ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

14 มิ.ย. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565

8 มิ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ขอประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน/ผู้ประกอบการ ที่สนใจฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6 มิ.ย. 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิ.ย.2565 โดยร่วมกันลอกจอก แหน ออกจาก แหล่งน้ำ ณ บริเวณหนองร้อน บ้านไร่หมู่ 1 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ

6 มิ.ย. 2565