การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ และหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธี

1 ส.ค. 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการฝึกยกระดับฝีมือ การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ (IT Support) ระหว่างวันที่ 21 - 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 30 ชั่วโมง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ จำนวน 20 คน โดยมีนายวิเชียร คิดจะทำ วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วิทยาเขตบึงกาฬ เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม ในการฝึกอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะฝีมือด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลให้กับแรงงานทุกกลุ่ม ตามยุทธศาสตร์ชาติที่ 5 พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

1 ส.ค. 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โดยนำผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 คน ออกฝึกภาคปฏิบัติ พร้อมให้บริการตรวจเช็ค ล้างทำความสะอาด และเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นที่ให้บริการผู้โดยสาร โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ

1 ส.ค. 2565

วันที่ 5 ก.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ร่วมจัดกิจกรรม ให้บริการประชาชน ตามโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนประจำปี พ.ศ 2565 โดยจัดกิจกรรม การฝึกทักษะอาชีพ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ พร้อมทั้งให้คำแนะนำด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการรับรองความรู้ความสามารถ ทั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ กว่า 300 คนร่วมรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

12 ก.ค. 2565

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่ 2/2565 วันนี้ (วันที่ 29 มิถุนายน 2565) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ? ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ครั้งที่? 2/2565 ณ ห้องประชุมเจติยาคีรี (ภูทอก)ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายธาตรี บุญมาก เป็นประธานในการประชุมฯ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด เป็นการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ ในแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2565-2570 และเพื่อปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดบึงกาฬ รวมถึงสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยว การเกษตรกรรมในพื้นที่ อันจะเป็นผลลัพธ์ที่สร้างอาชีพและเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในจังหวัดบึงกาฬอย่างแท้จริง

12 ก.ค. 2565

จบหลักสูตรแล้วจ้า #การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

12 ก.ค. 2565

ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน2565

5 ก.ค. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาการประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน สำหรับบุคคลทัั่วไป ผู้ว่างงาน ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ ฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

29 มิ.ย. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

29 มิ.ย. 2565