การแสดงผล

+
-

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ดำเนินการออกตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ สถานประกอบกิจการ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับลูกจ้าง การจ้างงานผู้มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และสร้างความรับรู้ถึงสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1.บริษัท เดอะวัน บีเค จำกัด 2.บริษัท บีเคเพลส แอนด์ รีสอร์ท จำกัด 3.บริษัท ประเสริฐนิกรกุลขนส่ง จำกัด

29 ส.ค. 2565 16:57:10