การแสดงผล

+
-

วันที่ 17 พ.ค. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ โดยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ (นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร)ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือรับรองมาตราฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 (รมฐ.2) สาขาพนักงานบริการ (แผนกอาหารทะเล) ระดับ 1 ให้กับบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ โดยมีผู้จัดการสาขา (นางสาวธนพร เมษา) เป็นผู้รับมอบ และร่วมตรวจเยี่ยมแผนกอาหารทะเลของบริษัทสยามแม็คโครจำกัด (มหาชน) สาขาบึงกาฬ

17 พ.ค. 2565 15:30:39