การแสดงผล

+
-

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ ปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการทำของที่ระลึกแหล่งท่องเที่ยวหินสามวาฬ รุ่นที่ 1 มีผู้รับการฝึก จำนวน 20 คน ซึ่งเป็นการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดเทพนิมิตรวราราม บ้านไร่สุขสันต์ ต.โคกก่อง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

10 พ.ค. 2565 00:00:00