การแสดงผล

+
-

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายธีรเดช ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ และด้านหน้าสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ

9 พ.ค. 2565 11:54:42