หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การทำเบเกอรี่ 30 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี สมัคร
2 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 16 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
3 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
4 การประกอบอาหารไทย 30 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
5 การทำผลิตภัณฑ์จากหวายเทียม 18 16 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
6 ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 15 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
7 การประกอบธุรกิจร้านกาแฟ 30 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
8 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 การขายสินค้าออนไลน์ 18 19 สิงหาคม 2565 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
10 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัลในทุกอาชีพ 30 20 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง สมัคร
11 เทคนิคการขายและการให้บริการ 12 17 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท สมัคร
12 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี สมัคร
13 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 17 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
14 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 23 สิงหาคม 2565 25 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
15 การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล 18 24 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ สมัคร
16 การขับรถฟอร์คลิฟท์อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 17 สิงหาคม 2565 21 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร สมัคร
17 การปูกระเบี้อง 30 17 สิงหาคม 2565 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
18 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 30 16 สิงหาคม 2565 18 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ สมัคร
19 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร
20 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก 30 22 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สมัคร