หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 2 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย สมัคร
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 15 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ สมัคร
3 ช่างก่ออิฐ 1 1 16 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) 1 1 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 ช่างก่ออิฐ 1 1 23 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
6 ช่างฉาบปูน 1 1 24 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร