การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ เลขที่ 366 หมู่ที่ 5 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000

โทรศัพท์ 0-4249-2540-1

โทรสาร 0-4249-2542

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : นายศรชัย ศรีพันลม

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

e-mail : bkdsd.dsd@gmail.com

โทรศัพท์ 0-4249-2540-1

Facebook : @bkosd

ติดต่อเรา