ไทย

การแสดงผล.

+
-

กำหนดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ลำดับ สาขา รุ่นที่ วันทดสอบ หน่วยงาน
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7 19 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 4 20 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
3 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 22 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
4 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 2 24 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
5 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 13 25 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 30 ปราจีนบุรี สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 12 27 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
7 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 9 27 มิ.ย. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
8 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 13 28 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง สมัคร
9 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 28 มิ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
10 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
11 พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ 1 1 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
12 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2 11 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
13 พนักงานนวดไทย 3 12 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต สมัคร
14 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 15 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
15 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 10 16 ก.ค. 2567 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร สมัคร
16 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 7 16 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
17 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5 19 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
18 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 11 22 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย สมัคร
19 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 22 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
20 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 27 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
21 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 6 29 ก.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร
22 ช่างซ่อมรถยนต์ 0 2 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู สมัคร
23 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD 1 5 ส.ค. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์ สมัคร
24 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 10 พ.ย. 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง สมัคร